Duo-System

Eén van de drie competitievormen is het Duo-System. In deze competitievorm worden er verdedigingen gedemonstreerd op een welbepaalde aanval. De aanvallen zijn verdeeld in 4 series met 5 aanvallen waarvan de deelnemer door trekking er 3 van moet uitvoeren. Alle aanvallen moeten vooraf gegaan worden door een pré-attack, De pré-attack is vrij te kiezen maar mag niet dezelfde zijn als de eigenlijke aanval die uitgevoerd moet worden.

Na elke serie geeft een jury die bestaat uit 3 of 5 juryleden een punt van 0 tot 10, bij een jury van 5 vallen het hoogste en laagste punt weg zodat er 3 punten overblijven die bij elkaar worden opgeteld en de uiteindelijke score geven. Het duo met op het einde de hoogste score wint de wedstrijd. Bij een gelijke stand trekt de matscheidsrechter opnieuw 3 aanvallen per serie, en wordt de eeste serie hernomen. Is deze ook gelijk wordt de teede serie herhaald, tot er een verschil is.

De eerste serie omvat de pakkingen, de tweede omvattingen en nekklemaanvallen, de derde slagen, stoten en trappen en de vierde aanvallen met wapens.